Blk 97

Type 97 A2, 97 B2, 97 C2, 97 D2
Parc Rosewood Block 97 1 Bedroom PES/2 Bedroom PES Type 97 A2, 97 B2, 97 C2, 97 D2 Floor Plans

Type 97 E2, 97 F2, 97 G2, 97 H2
Parc Rosewood Block 97 2 Bedroom PES Type 97 E2, 97 F2, 97 G2, 97 H2 Floor Plans

Type 97 J2, 97 K2, 97 A, 97 B
Parc Rosewood Block 97 1 Bedroom/1 Bedroom PES Type 97 J2, 97 K2, 97 A, 97 B Floor Plans

Type 97 C, 97 D, 97 E, 97 F
Parc Rosewood Block 97 1 Bedroom/2 Bedroom Type 97 C, 97 D, 97 E, 97 F Floor Plans

Type 97 G, 97 H, 97 J, 97 K
Parc Rosewood Block 97 1 Bedroom/2 Bedroom Type 97 G, 97 H, 97 J, 97 K Floor Plans

Type 97 A1, 97 B1
Parc Rosewood Block 97 2 Bedroom Penthouse Type 97 A1, 97 B1 Floor Plans

Type 97 C1, 97 D1
Parc Rosewood Block 97 3 Bedroom + Study/4 Bedroom Penthouse Type 97 C1, 97 D1 Floor Plans

Type 97 E1
Parc Rosewood Block 97 5 Bedroom Penthouse Type 97 E1 Floor Plans

Type 97 F1
Parc Rosewood Block 97 3 Bedroom Penthouse Type 97 F1 Floor Plans