Blk 95

Type 95 A2, 95 B2, 95 C2, 95 D2
Parc Rosewood Block 95 1 Bedroom PES Type 95 A2, 95 B2, 95 C2, 95 D2 Floor Plans

Type 95 E2, 95 F2, 95 G2, 95 H2
Parc Rosewood Block 95 1 Bedroom PES Type 95 E2, 95 F2, 95 G2, 95 H2 Floor Plans

Type 95 J2, 95 K2, 95 A, 95 B
Parc Rosewood Block 95 1 Bedroom/1 Bedroom PES Type 95 J2, 95 K2, 95 A, 95 B Floor Plans

Type 95 C, 95 D, 95 E, 95 F
Parc Rosewood Block 95 1 Bedroom Type 95 C, 95 D, 95 E, 95 F Floor Plans

Type 95 G, 95 H, 95 J, 95 K
Parc Rosewood Block 95 1 Bedroom Type 95 G, 95 H, 95 J, 95 K Floor Plans

Type 95 A1, 95 B1
Parc Rosewood Block 95 3 Bedroom/3 Bedroom Penthouse Type 95 A1, 95 B1 Floor Plans

Type 95 C1, 95 D1
Parc Rosewood Block 95 3 Bedroom Penthouse Type 95 C1, 95 D1 Floor Plans

Type 95 E1
Parc Rosewood Block 95 3 Bedroom Penthouse Type 95 E1 Floor Plans