Blk 71

Type 71 A1, 71 B2, 71 C2, 71 D2
Parc Rosewood Block 71 1 Bedroom PES Type 71 A1, 71 B2, 71 C2, 71 D2 Floor Plans

Type 71 E2, 71 F2, 71 G2, 71 H2
Parc Rosewood Block 71 1 Bedroom PES Type 71 E2, 71 F2, 71 G2, 71 H2 Floor Plans

Type 71 J2, 71 K2, 71 A, 71 B
Parc Rosewood Block 71 1 Bedroom/1 Bedroom PES Type 71 J2, 71 K2, 71 A, 71 B Floor Plans

Type 71 C, 71 D, 71 E, 71 F
Parc Rosewood Block 71 1 Bedroom Type 71 C, 71 D, 71 E, 71 F Floor Plans

Type 71 G, 71 H, 71 J, 71 K
Parc Rosewood Block 71 1 Bedroom Type 71 G, 71 H, 71 J, 71 K Floor Plans

Type 71 A1, 71 B1
Parc Rosewood Block 71 3 Bedroom Penthouse Type 71 A1, 71 B1 Floor Plans

Type 71 C1, 71 D1
Parc Rosewood Block 71 3 Bedroom/3 Bedroom + Study Penthouse Type 71 C1, 71 D1 Floor Plans

Type 71 E1
Parc Rosewood Block 71 3 Bedroom Penthouse Type 71 E1 Floor Plans